Jedyna w swoim rodzaju konferencja w Polsce

Psychologia w Biznesie i Zarządzaniu Projektami to wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju konferencja w Polsce, której celem jest zwrócenie uwagi na miękkie aspekty prowadzenia biznesu, relacje międzyludzkie, budowanie zespołów, budowanie marki osobistej, motywowanie oraz bycie zmotywowanym, a w efekcie budowanie przyjaznego otoczenia pracy i odnoszenia sukcesów.

Zaproszeni prelegenci to wybitne postaci polskiej sceny psychologii, biznesu, zarządzania projektami oraz specjaliści budowania marki osobistej, budowania strategii oraz skutecznych zespołów. Wieloletni coachowie, mentorzy, mówcy, specjaliści jedyni w swoim rodzaju, którzy doskonalą swój warsztat w całym świecie.

pmi-psychologia-037-min
pmi-psychologia-122-min

Niesamowita dawka inspiracji i motywacji

Nasi goście inspirują błyskotliwością, szerokim doświadczeniem, motywują do zmian, pokazując inny punkt widzenia. Punkt niezbędny na mapie każdego, kto dostrzega konieczność zmian, samodoskonalenia, zrozumienia świata wewnętrznego i zewnętrznego, świata biznesu, świata wyjątkowych ludzi.

20 października 2017 to także wyjątkowy dzień w Twoim kalendarzu. Dzień wymiany doświadczeń, zdobycia unikatowej wiedzy i zdobycia nowych umiejętności: pracy w zespole, zrozumienia szefa, biochemii władzy, otoczenia, rozwoju samoświadomości i odnoszenia sukcesów w życiu zawodowym i nierzadko prywatnym.

Kliknij w wybrane kółko i zobacz kim są nasi prelegenci!

Prelegenci

 • Prof. Andrzej Blikle
  Prof. Andrzej Blikle
 • Aleksandra Szczepaniak
  Aleksandra Szczepaniak
 • Piotr Piasecki
  Piotr Piasecki
 • Joanna Heidtman
  Joanna Heidtman
 • Michał Rączka
  Michał Rączka
 • Iwona Wierzbicka
  Iwona Wierzbicka
 • Paweł Tkaczyk
  Paweł Tkaczyk
 • Agnieszka Halama
  Agnieszka Halama

Szkoła Praktyków Wizualnych

Specjalnie dla PMI Wrocław, Agnieszka Halama ze Szkoły Praktyków Wizualnych przeprowadzi zapis graficzny Psychologii w Biznesie i Zarządzaniu Projektami!

Graphic recording to realizowany na żywo, na dużym formacie, graficzny zapis poszczególnych wykładów konferencyjnych, pozwalający na zrozumienie trudniejszych zagadnień i utrwalenie treści przez uczestników. Graficzna prezentacja zawiera kluczowe idee, a połączenie haseł i zabawnych rysunków sprawia, że zapamiętywanie treści jest o wiele łatwiejsze.

 

Prof. Andrzej Blikle

Prof. Andrzej Blikle jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, członkiem Europejskiej Akademii Nauk (Academia Europaea), członkiem rady nadzorczej firmy „A.Blikle Sp. z o.o.” (w latach 1990-2010 był prezesem zarządu), członkiem zarządu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, członkiem honorowym i byłym prezesem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członkiem Komitetu Mazowieckiej Nagrody Jakości, honorowym prezesem Centrum im. Adama Smitha, członkiem rady fundacji FOR (Fundacja Obywatelskiego Rozwoju), członkiem zarządu oraz byłym prezesem stowarzyszenia Nowy Świat (stowarzyszenie przedsiębiorców Traktu Królewskiego w Warszawie), członkiem Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN oraz członkiem kilkunastu innych zawodowych i społecznych organizacji.

We wrześniu roku 2009 zajął drugie miejsce (po Janie Krzysztofie Bieleckim) wśród liderów firm w rankingu „Kogo słucha biznes”. Ranking przeprowadził magazyn Thinktank wspólnie z Instytutem Monitorowania Mediów i Google. W roku 2012 zajął czwarte miejsce w analogicznym rankingu “Kogo słuchają polscy liderzy” w kategorii “Doradcy biznesu” po Jacku Santorskim, Witoldzie Orłowskim i Adrianie Furgalskim.W roku 2011 otrzymał tytuł „Człowiek Jakości Roku 2010” przyznany przez Kongres polskich Menedżerów Jakości ISO POLAND 2011.

Od roku 1997 prowadzi własne konwersatorium na temat TQM, na którego spotkania przybywa około 100 osób. W latach 1999-2001 był przewodniczącym Komitetów Programowych oraz wykładowcą trzech kolejnych Międzynarodowych Szkół Jakości organizowanych w Polsce przez agendę ONZ — Umbrella. W latach 2001 – 2012 wykładał m.in. dla słuchaczy studium podyplomowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, słuchaczy studium MBA i DBA Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, słuchaczy MBA w Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, studentów Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, słuchaczy Collegium Civitas, Szkoły Liderów prof. Z. Pełczyńskiego. Od roku 2008 prowadzi jednoosobową firmę doradczą Andrzej Blikle Doradca.

W roku 2014 ukazała się jego książka “Doktryna jakości — rzecz o skutecznym zarządzaniu” (wydawnictwo Helion), która w roku 2015 uzyskała I miejsce w kategorii Najlepszy poradnik ekonomiczny w konkursie Economicus 2015 organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna, a w roku 2016 uzyskała Nagrodę Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Za najlepszą pracę z zakresu nauk o przedsiębiorstwie w latach 2014-2015. Książka w aktualnej wersji cyfrowej jest do bezpłatnego pobrania w artykule Moja książka “Doktryna jakości”.

www.moznainaczej.com.pl
http://andrzejblikle.natemat.pl/

 

Aleksandra Szczepaniak

Koledzy z branży określają Aleksandrę jako „wulkan energii” i „huragan słów”. Skąd te umiejętności? Parę ważnych punktów z jej życiorysu wszystko tłumaczy.

Aleksandra Szczepaniak jest konferansjerką, lektorką języków obcych oraz trenerką wystąpień publicznych. Świat się uparł, że będzie bilingwalną od samego początku. Nauczyła się pisać i czytać po angielsku w szkole podstawowej w Stanach Zjednoczonych. Parę lat później ukończyła wyższe studia filologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. W międzyczasie szlifowała swoje umiejętności aktorskie w Szkole Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu w klasie teatralnej. Następnie wyjechała do Hiszpanii i studiowała na Uniwersytecie w Barcelonie na wydziale językowym. W ten sposób opanowała kolejny język obcy: hiszpański. W życiu zawodowym wykonywała wiele ciekawych prac. Pracowała jako lektorka w szkołach językowych oraz jako reporterka i prezenterka w Radio Wrocław, w radiowroclove.com oraz w magazynie kulturalnym PIK. Obecnie prowadzi firmę WeDo Academy oferującą kursy z zakresu wystąpień publicznych i usług konferansjerskich. Uczy przedsiębiorców oraz ludzi biznesu wystąpień publicznych. Pracuje dużo ze start upami, pomagając im się przygotować do prezentacji w języku angielskim na arenach międzynarodowych. Chce, żeby świat się sprawnie, mądrze i pokojowo komunikował. W ten sposób narodziła się główna wartość WeDo Academy: Speak it smart.

Piotr Piasecki

Piotr Piasecki – Ekspert zarządzania i przywództwa, konsultant, trener.

Ma za sobą wieloletnią praktykę menedżerską, pełnił kolejno funkcję dyrektora sprzedaży, członka zarządu, prezesa zarządu. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Konsultanta i Trenera Zarządzania. Jest współtwórcą i prezesem POLSKIEJ IZBY FIRM SZKOLENIOWYCH oraz wykładowcą Harvard Business Review Polska (ICAN INSTITUTE). Współpracu je z wieloma instytucjami otoczenia biznesu i edukacji min. z POLSKĄ AGENCJĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Zrealizował szereg inicjatyw badawczych i popularyzatorskich związanych z popularyzowaniem idei „lifelong learning”, dotyczących rozwoju i szkoleń oraz zarządzania zmianą. Jest autorem licznych wystąpień i publikacji dotyczących zarządzania oraz rozwoju. Opracował autorską koncepcję „Kapitalnej firmy”, modelu kompetencji liderów zmiany oraz koncepcję „Przywództwa 7 planet”. Na co dzień tworzy i realizuje programy doradcze i szkoleniowe dla firm. Pracuje jako konsultant, trener i coach kadry menedżerskiej. Interesuje się zagadnieniami zarządzania, efektywności osobistej oraz przywództwa. Zrealizował szereg projektów min. w zakresie planowania strategicznego, zarządzania zmianą, zarządzania sprzedażą, doskonalenia umiejętności menedżerskich i przywódczych, budowania zespołów. Korzysta z wielu (w tym autorskich) narzędzi planowania strategicznego, metod diagnostycznych, technik wyznaczania celów i planowania działań. Stosuje metody grupowego i indywidualnego rozwiązywania problemów oraz metodę uczenia się przez działanie (Action Learning). Stosuje własną metodę wsparcia rozwoju i efektywności menedżerów. Jest akredytowanym konsultantem INSIGHTS DISCOVERY. W maju 2017 ukazała się jego książka we współautorstwie z Joanną Heidtman „SENSOTWÓRCZOŚĆ. 7 Sposobów tworzenia wartości w  zespole i organizacji” we współautorstwie z Joanną Heidtman (wyd. MT Biznes).

Joanna Heidtman

dr Joanna Heidtman – Psycholog i socjolog, trener biznesu, doradca, coach.

Wiedzę i doświadczenie zdobywała min. w University of South Carolina i Cornell University w USA. W Pracowni Procesów Grupowych w IS UJ prowadziła przez 10 lat badania dotyczące konfliktów i dynamiki grupowej.

Jest współzarządzającym firmy Heidtman&Piasecki, współzałożycielem Fundacji na rzecz Kapitału Intelektualnego, certyfikowanym wykładowcą Harvard Business Review Polska (ICAN INSTITUTE), wykładowcą na studiach podyplomowych SWPS i Wyższej Szkoły Europejskiej. Od wielu lat realizuje projekty doradcze i rozwojowe: programy głębokiej diagnozy kultury organizacyjnej, rozwoju przywództwa oraz umiejętności i kompetencji menedżerskich. Jako coach pracuje indywidualnie z menedżerami wyższego szczebla, specjalistami, szefami zespołów projektowych. Tworzy narzędzia rozwoju kompetencji liderskich bazujące na wiedzy psychologicznej i oraz na doświadczeniach zebranych w organizacjach. Zrealizowała kilkadziesiąt programów doskonalenia umiejętności przywódczych dla menedżerów, zarządzania ludźmi w zmianie,   rozwoju talentów liderskich w organizacji.  Jej publikacje pojawiły się w Harvard Business Review, ThinkTank, w magazynie Coaching, SENS i Charakterach.  Publikuje na stronach Blogosfery Liderów Harvard Business Review Polska. Współpracuje jako ekspert z TVN, TVN24 i TVN24 Biznes i Świat. Posiada certyfikat „Art & Science of Coaching” wydany przez  Erickson College International, licencję Insights Discovery™ oraz certyfikat doradcy zespołów uczenia się metodą “Action Learning”. Jej dwie książki poświęcone są indywidualnej efektywności (“W zgodzie ze sobą, w zgodzie z innymi” wyd. Emka) oraz problematyce pracy zespołowej (“Procesy grupowe – perspektywa socjologiczna” Wyd. Scholar).  Do książki Marka Kamińskiego opisująca metodę rozwojową “Biegun”, opracowała zestaw ćwiczeń praktycznych. W 2016 r. w książce Joanny Rubin „Twarze polskiego biznesu” wraz z autorką przeprowadza analizę współczesnego lidera. W maju 2017 ukazała się książka we współautorstwie z Piotrem Piaseckim „SENSOTWÓRCZOŚĆ. 7 Sposobów tworzenia wartości w  zespole i organizacji” (Wyd. MT Biznes).

Michał Rączka
Michał Rączka, Wice Dyrektor ds. Strategii IT i Zarządzania Projektami w mBank S.A., wcześniej pracował w Grupie Allegro/Naspers. W 2015 i 2016 zaliczony do grupy Top100 najbardziej wpływowych osób w świecie na rozwój zarządzania projektami. Asesor konkursu na najlepszy projekt roku w ramach International Project Management Association oraz Project Management Institute. Doradca Zarządu PMI Poland Chapter. Członek Rady Fundacji IT Leader Club PolskaWykładowca na Executive MBA WSB, PAN i SGH.
Skuteczny lider i ekspert w zarządzaniu organizacją z doświadczeniem w branżach nowych technologii. Umiejętnie łączący cele biznesowe z technicznymi. Skupiony na wartości biznesowej. Doświadczony w zarządzaniu projektami o charakterystyce międzynarodowej oraz wielodziedzinowej. Wprowadza myślenie systemowe i zmiany w organizacji pracy biznesu i IT. Praktyk z metodycznym podejściem nastawiony na zespół realizujący projekt. Pasjonat agile oraz zastosowania lean w zarządzaniu IT. Prelegent na konferencjach. Wolontariusz. Mentor.

Posiada certyfikaty: PMP, PMI-ACP, Scrum PSM&PSPO, AgilePM Practitioner, CISA, (i inne…)

Twitter: @mraczka
About Me: /michal.raczka
Iwona Wierzbicka

IWONA WIERZBICKA – DIETETYK KLINICZNY, SZKOLENIOWIEC, WŁAŚCICIEL FIRMY AJWEN

Dietetyk kliniczny z wieloletnim doświadczeniem w pracy z pacjentem. Jest przede wszystkim praktykiem, ale również teoretykiem, który opiera się na badaniach naukowych. Jej artykuły oparte na bogatej literaturze naukowej można znaleźć m.in. w największym w Polsce dwumiesięczniku o tematyce dietetycznej Food Forum. Jest współautorką bestsellerowej książki Polski Przewodnik Paleo, w którym to porusza temat diety zgodnej z fizjologią człowieka, jak również jej wpływu na zdrowie. Stworzyła swój unikalny autorski program 10 zasad Ajwen skierowany do osób chcących dobrze się odżywiać, poprawić swoje zdrowie i sylwetkę. Propagatorka diety paleo, samuraja i protokołu autoimmunologicznego AIP w Polsce. Wyznaje zasadę, że dieta powinna być indywidualnie dopasowana do konkretnej osoby, jej zdrowia, ale i upodobań. Dieta zaczyna się od głowy, ważne jest zatem by mieć na nią zgodę. Do pacjentów podchodzi holistycznie, czyli całościowo: właściwa diagnostyka, zmiana stylu życia, zmiana sposobu odżywiania, zmiana sposobu myślenia. To są klucze do zdrowia jej pacjentów. Specjalizuje się w diagnostyce laboratoryjnej, wpływie żywności na zdrowie człowieka, jak również w pozytywnym podejściu do życia. Prywatnie jest matką i żoną. Każdy wolny czas spędza na pogłębianiu wiedzy klinicznej, jak również na realizacji hobby, czyli: fotografia, podróże, motocykl, rower, góry.

Iwona Wierzbicka to wybitna specjalistka z zakresu dietetyki klinicznej, prowadzi liczne autorskie szkolenia i wykłady, jest autorką ogromnej ilości artykułów, zapraszana jest na najważniejsze konferencje w Polsce.

Paweł Tkaczyk

Jak sam twierdzi, „zarabia na życie opowiadaniem historii”. Dlaczego? Bo wierzy, że dobra marka to świetnie opowiedziana historia. Pracuje m.in. z Agorą, Grupą Allegro, wieloma mniejszymi firmami. Doradza startupom i innym przedsiębiorstwom – jako mentor np. podczas Startup Weekend czy Startup Fest. Dzieli się wiedzą, pisze blog o budowaniu marki, prowadzi szkolenia z marketingu, brandingu, social media… Kocha literki niemal w każdej – poza Comic Sans – formie.

Autor książek„Zakamarki marki” oraz „Grywalizacja” – obie znalazły się na pierwszym miejscu listy bestsellerów OnePress, „Zakamarki marki” zdobyły tytuł Marketingowej książki roku 2011. “Narratologia”, wydana w 2017 r., bije kolejne rekordy popularności. Poza książkami i blogiem, pisze regularnie do branżowych czasopism, takich jak „Brief” czy „Marketing w praktyce”.

Mówca publiczny, wykładowca, trener, szkoleniowiec, mentor. Wśród  klientów są m.in. Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu… Firmy, które szkolił to m.in. Credit Agricole, Citibank, Sanofi Aventis czy Hama.

Mąż Patrycji, ojciec Pawełka i Wiktorii. Miłośnik starych horrorów i filmów s-f. Nałogowy komputerowiec i gadżeciarz, zapalony fan nowych technologii, kinomaniak.

Agnieszka Halama

Agnieszka Halama – certyfikowany trener warsztatu grupowego, trener myślenia wizualnego, pedagog, psychoterapeuta, prezes Fundacji Marchewkowe Pole, certyfikowany ekspert strategii rozwoju wolontariatu w Polsce.